1906

Otvoritev

Kamniška podružnica SPD (Slovenskega planinskega društva) je začela s pripravami za gradnjo koče že leta 1902, dogradili in odprli pa so jo 12. avgusta 1906.

1953

Prva prenova

Planinsko društvo Kamnik je leta 1953 kočo obnovilo in prizidalo jedilnico, leta 1955 po postavilo tovorno žičnico.

1983

Otvoritev večje koče

Ker pa je koča zaradi razmaha planinstva v sedemdesetih letih postala pretesna in tudi ni več ustrezala sodobnejšim zahtevam obiskovalcev, so se odločili, da bodo zgradili novo. V začetku maja 1981 so začeli rušiti staro kočo in graditi novo; odprli so jo 23. julija 1983 ob 90-letnici Kamniške podružnice SPD.

2012

Energetska prenova koče ter prenova notranjosti

Leta 2012 je bila prenovljena notranjost koče skupaj z novo kuhinjo, ki dosega sodobne standarde. Preskrba z energijo je vezana na fotovoltajične celice, vetrni agregat in pomožni dizelski agregat. Oskrba vode je vezana na kapnico in dezinfekcijo preko UV filtra. Odpadne vode se prečistijo v čistilni napravi. Na koči je telefon, internetna povezava in radijska postaja.

2022

Obnova zunanjosti

Zaradi učinkovite zaščite stavbe pred vlago, energetske varčnosti in ekonomičnosti ogrevanja prostorov, se je investitor Planinsko društvo Kamnik prijavilo na javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, ki ga je aprilu 2021 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Od skupno 209.933 € predvidenih stroškov investicije je 172.834 € ustrezalo pogojem razpisa in 80% od tega, to je 138.267 €, bo MGRT povrnil kot nepovratna sredstva.

Podpis pogodbe se je zaradi zdravstvene krize nekoliko zavlekel, tako da je bilo z deli možno začeti šele po koncu zime 2021/2022.
V okviru investicije se je primarno izvedel nov ovoj koče, s toplotnimi in hidroizolacijskimi izboljšavami.

Koča je pridobila novo zunanjo podobo. Staro jekleno pločevino je nadomestila nova plastificirana aluminijasta pločevina, staro fasado iz spornih azbestnih plošč pa so v sprednjem delu koče zamenjale macesnove skodle. Celotna koča je postala energetsko varčnejša. Talni zidec (cokel) objekta, ki je prav tako toplotno obdelan, pa je oblečen v kamen slovenskega porekla. Izveden je bil rekuperacijski sistem prezračevanja. Zamenjani so tudi akumulatorji za hrambo solarne in vetrne energije. Delno so bili rekonstruirani in posodobljeni sončni paneli in paneli za toplo vodo. Prenovljeni so bili vsi dimniki nad streho v H obliki.
Nekaj utrinkov zadnje prenove koče