1906

Otvoritev

Kamniška podružnica SPD (Slovenskega planinskega društva) je začela s pripravami za gradnjo koče že leta 1902, dogradili in odprli pa so jo 12. avgusta 1906.

1953

Prva prenova

Planinsko društvo Kamnik je leta 1953 kočo obnovilo in prizidalo jedilnico, leta 1955 po postavilo tovorno žičnico.

1983

Otvoritev večje koče

Ker pa je koča zaradi razmaha planinstva v sedemdesetih letih postala pretesna in tudi ni več ustrezala sodobnejšim zahtevam obiskovalcev, so se odločili, da bodo zgradili novo. V začetku maja 1981 so začeli rušiti staro kočo in graditi novo; odprli so jo 23. julija 1983 ob 90-letnici Kamniške podružnice SPD.

2012

Energetska prenova koče ter prenova notranjosti

Leta 2012 je bila prenovljena notranjost koče skupaj z novo kuhinjo, ki dosega sodobne standarde. Preskrba z energijo je vezana na fotovoltajične celice, vetrni agregat in pomožni dizelski agregat. Oskrba vode je vezana na kapnico in dezinfekcijo preko UV filtra. Odpadne vode se prečistijo v čistilni napravi. Na koči je telefon, internetna povezava in radijska postaja.

2022

Obnova zunanjosti

Za učinkovitejšo zaščito pred vlago, energetsko varčnost in ekonomičnosti ogrevanja ter prezračevanja prostorov so bile izvedene številne izboljšave. Koča je dobila novo zunanjo podobo. Staro jekleno strešno pločevino je nadomestila nova plastificirana aluminijasta, fasado iz spornih azbestnih plošč so na sprednji in bočnih fasadah zamenjale macesnove skodle, talni zidec (cokel) pa je bil oblečen v kamen slovenskega izvora. Povečana ali na novo dodana je bila toplotna izolacija. V jedilnici je bil izveden rekuperacijski sistem prezračevanja. Dobavljeni so bili novi, sodobni akumulatorji za hrambo solarne in vetrne energije. Zamenjani so bili sončni paneli za pridobivanje električne energije, posodobljeni pa paneli za ogrevanje tople vode. Prenovljeni so bili vsi dimniki in prezračevalni izpusti nad streho. Investicija je bila sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nekaj utrinkov zadnje prenove koče